English English version

Lepidla pro lepení plastů a kovů

ARALDITE 2011 (Araldite AW106/ Haerter HV953U)

Dvoukomponentové pastovité lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice.

Důležité vlastnosti:

  • vysoká pevnost ve střihu a pevnost adheze
  • houževnatý a elastický materiál
  • rychlé vytvrzování
  • pro lepení nejrůznějších druhů materiálů včetně kovů, keramických látek, gumy, tuhých plastů a většiny dalších běžně užívaných materiálů.

Popis:

Araldite 2011 je pastovité univerzálně použitelné dvoukomponentové lepidlo, tvrdnoucí za pokojové teploty a vyznačující se vysokou pevností spoje a houževnatostí.
Je vhodné pro lepení celé řady kovů, keramických materiálů, skla, gumy a kaučuku, tvrdých plastů stejně jako většiny běžně užívaných materiálů. Araldite 2011 je víceúčelové lepidlo vhodné jak pro řemeslnou výrobu tak i pro většiny průmyslových oborů.

Typické vlastnosti produktu:

  2011/A 2011/B 2011 (směs)

Barva (vzhled)

neutrální

světle žlutá

světle žlutá

Specifická hmotnost

1,15

0,9

ca.1,05

Viskozita (Pa)

25-45

25-45

40-45

Zpracovatelnost po smíchání (100g/25oC)

-

-

100 minut

Skladovatelnost (18-25oC)

3 roky

3 roky

-

Zpracování:

Předúprava

Předpokladem pro dosažení pevného a odolného spoje vhodná předúprava lepených ploch.
Lepené plochy by v každém případě měly být důkladně očištěny od oleje, nečistot a mastnoty, a to pomocí dobrého rozpouštědla mastnoty (aceton, trichloretan, atd.), v žádném případě však pomocí alkoholu, benzínu nebo ředidla.
Nejpevnější a nejodolnější spoje se získají buď mechanickým zdrsněním nebo chemickým poleptáním odmaštěných povrchů. Po mechanickém zdrsnění je nutné provést opětovné odmaštění povrchu.

Směšovací poměr Hmotnostní díly Objemové díly
Araldite 2011/A 100 100
Araldite 2011/B 80 100

Pryskyřice a tvrdidlo by měly být rozmíchány tak, aby vznikla homogenní směs.
Pryskyřice a tvrdidlo jsou nabízeny v kartuších kompletně včetně směšovadla a mohou být zpracovávany vytlačovácími pistolemi doporučenými firmou Huntsman jako lepidlo k okamžitému použití.

Skladování:

Komponenty Araldite 2011/A a Araldite 2011/B, které jsou popsány v tomto návodu k použití, smějí být skladovány při teplotách 18-25oC (pokojová teplota), zásadně v pevně uzavřených, pokud možno originálních obalech a v suchu. Za těchto podmínek dosahuje doba skladovatelnosti 3 roky, datum spotřeby je uvedeno na etiketě.

Balení:

Tento výrobek se dodává v obalech těchto velikostí:

Araldite 2011-50 ml kartuše 6 kartuší/karton, 20 kartonů/jednotkové balení

Araldite 2011-200 ml kartuše

6 kartuší/karton, 6 kartonů/jednotkové balení

Araldite 2011- 2 kg dvoukomponentové balení

6 dvoukomponentových balení na jednotkové balení

Araldite 2011/ A pryskyřice

25 kg nádoby

Araldite 2011/ B tvrdidlo

20 kg nádoby

Nanášení lepidla

Směs pryskyřice a tvrdidla se nanáší buď přímo nebo pomocí špachtle na předupravené a suché lepené plochy.Nejlepší pevnosti ve střihu zásadně dosahují lepené spáry o tloušťce 0,05 až 0,10 mm. Po nanesení lepidla zpracovávané díly spojte a ihned fixujte. Rovnoměrný tlak ve styku zaručuje optimální vytvrdnutí.

Strojové zpracování

Odborné firmy vyvinuly zařízení pro dávkování, míchání a nanášení, které umožňuje zpracování velkých objemů lepidla. Máme s tím bohaté zkušenosti a naše firma Vám ráda poradí s výběrem zařízení pro Vaše konkrétní potřeby.

Údržba zařízení

Veškeré nástroje je třeba očistit horkou vodou a mýdlem dříve než mohou vytvrdnout zbytky lepidla. Odstraňování zbytků vytvrzeného lepidla je časově náročná a obtížná práce. Mají-li být pro čistění použita rozpouštědla jako je aceton, je třeba, aby praconíci dodržovali obvyklá bezpečnostní opatření a vyhýbali se kontaktu látek s očima a pokožkou.

Doba potřebná k dosažení minimální pevnosti ve střihu (LSS)

Teplota

°C

10

15

23

40

60

100

Doba vytvrzování

hodin

24

12

7

2

-

-

pro LSS>1N/mm2

minut

-

-

-

-

30

6

Doba vytvrzování

hodin

36

18

10

3

-

-

pro LSS>10N/mm2

minut

-

-

-

-

45

7

Pracovní hygiena:

Bezpečnostní opatření

Epoxidové pryskyřice a tvrdidla firmy Huntsmann jsou při manipulaci obecně zcela neškodná za předpokladu, že jsou dodržena opatření obvyklá při manipulaci s chemikáliemi. Nevytvrzené materiály nesmějí například přicházet do styku s potravinami nebo nádobami na potraviny či s nádobím a je třeba také provést nutná opatření, aby nedošlo ke styku nevytvrzených materiálů s pokožkou, protože mohou u osob se zvláště citlivou pokožkou vyvolat podráždění. Běžně je nutné používat nepropustné pryžové nebo plastové rukavice a prostředky pro ochranu zraku. Po skončení každého pracovního procesu je třeba pečlivě umýt pokožku mýdlem a horkou vodou. Vyvarujte se používání rozpouštědel. Pro osušení používejte papírové utěrky na jedno použití, nikoli látkové ručníky. Pracovní prostor má být dobře odvětrán.

© 2023 VS-Trading spol. s r.o. powered by o-design