English English version

O-kroužky

O-kroužek představuje nejvšestrannější těsnící prvek:

  • je samotěsnící, jednoduchý, nevyžaduje velký prostor
  • těsní oboustranně
  • snadno se montuje
  • používá se ve statických i dynamických aplikacích
  • zabraňuje nežádoucímu unikání nebo ztrátě kapaliny, ovšem toto je podmíněno volbou správné zástavby a materiálu

Nákres:

Rozměry:

Velikost O-kroužku je definována vnitřním průměrem d1 a tloušťkou kroužku d2.
O-kroužek ø d1 x d2
Při stanovení velikosti průřezu O-kroužku, je vhodné volit největší průřez, který je konstrukčně pro daný případ možný.

Rozměry zástavbového prostoru musí splňovat tyto podmínky:

  • vnitřní průměr d1 má přípustné protažení o 6% (výjimečně až 8%) a přípustné stlačení o 3% (výjimečně 4%)
  • průměr d2 musí být stlačen při utěsnění nepohyblivých částí nejméně o 10%, pro utěsnění axiálně se pohybujících částí nejméně o 6%. Největší přípustné stlačení je 25%.

Radiální instalace (statická a dynamická)

Při těsnění vnitřním průměrem se doporučuje velikost O-kroužku volit tak, aby vnitřní průměr d1 měl co nejmenší odchylku od těsněného průměru d4.
Při těsnění vnějším průměrem je vhodné volit velikost O-kroužku tak, aby vnitřní průměr d1 byl shodný nebo menší než průměr drážky d3.

Těsnění vnitřním průměrem
Těsnění vnějším průměrem

Axiální instalace (statická)

V případě statické axiální instalace O-kroužku je třeba zvážit především směr působení tlaku.
Při aplikaci s vnitřním tlakem je vhodné, aby rozměry O-kroužku byly o 1 až 2% větší než průměr drážky d5. K utěsnění vnitřního tlaku se O-kroužek navrhuje o 1 až 3% menší než vnitřní průměr drážky d6.

Vnitřní tlak
Vnější tlak

Specifikace materiálů

Hlavním faktorem pro volbu materiálu je tlak, teplota a těsněné médium.

Materiál Teplotní rozsah Použití Tvrdost
NBR
Acrylnitril-Butadien-Kaučuk
- 30 °C + 110 °C standardní materiál pro hydrauliku a pneumatiku
tlaková kapalina na minerálně-olejové bázi
živočišné a rostlinné oleje a tuky,
těžce zápalné kapaliny, alifatické uhlovodíky (propan, butan, benzín)
silikonové oleje a tuky, voda do +80°C, vzduch, bio-oleje ze syntet. esteru a rostlinných olejů
60 - 90
EPDM
Etylen-Propylen-Dien-Kaučuk
- 60 °C + 150 °C horká voda, pára, brzdová kapalina, mycí prostředky, alkoholy, ketony, KFZ-chladná voda
těžce zápalné kapaliny na fosforo-kyselinové bázi, organické a anorganické kyseliny a zásady
70
SILIKON - 70 °C + 230 ° horký vzduch, kyslík, ozon, UV-paprsky,
alifatické motorové a převodovkové oleje, živočišné a rostlinné tuky a oleje, brzdové kapaliny
70
FPM
Fluorkaučuk
- 20 °C + 260 °C minerální oleje a tuky
alifatické, aromatické a chlorové uhlovodíky,
benzín, super-benzín, diesel-pohonné látky
těžce zápalné kapaliny na fosfát-esterové bázi, silikonové oleje a tuky, kyseliny, louhy
80
AU
Polyurethan
- 25 °C + 80 °C minerální hydraulické oleje
minerální motorové a převodové oleje
benzín, motorová nafta, mazací tuky
alifatické uhlovodíky a vzduch
emulze oleje a vody max. +40 °C
90

Tvrdost O-kroužků

- určuje se především podle velikosti provozního tlaku a těsněné spáry

- při vysokém tlaku a velké spáře se volí tvrdší materiály, aby bylo zabráněno vtlačení do spáry.

Rozdělení O-kroužků dle způsobu použití

Statické těsnění

Statické utěsnění je takové, při kterém se vzájemně těsněné části nepohybují.

- těsnění pod hlavu šroubu
- těsnění pro spojení trubek
- utěsnění víka apod.

Dynamické těsnění

Při pohyblivém utěsnění jsou vzájemně těsněné části v axiálním, kývavém, šroubovém nebo rotačním pohybu.

nejrozšířenější použití:
- hydraulická a pneumatická zařízení, vyžadující malé zástavbové prostory
- pro malé zdvihy a relativně malé průměry

Rozměrová škála O-kroužků dle PN

PN 029280 - určena pro pohyblivé utěsnění
  029280.2 materiál NBR 1018 - tvrdost:
- teplotní rozsah:
- max. tlak:
80 Shore A
-40 °C až +125 °C
10 MPa
  029280.9 materiál AU 8159 - tvrdost:
- teplotní rozsah:
- max. tlak:
90 Shore A
- 25 °C až + 80 °C
20 MPa
PN 029281 - pro statické utěsnění
- k utěsnění přírub, vík
- drsnost povrchu těsněných ploch se doporučuje max. Ra = 6,3 μm
  029281.2 materiál NBR 3156 - tvrdost:
- teplotní rozsah:
- max. tlak:
60 Shore A
-30 °C až +70 °C, krátkodobě do 100 °C
10 MPa
  029281.9 materiál AU 8159 - tvrdost:
- teplotní rozsah:
- max. tlak:
90 Shore A
- 25 °C až + 80 °C
32 MPa

Tyto normy vyžadují specifické zástavbové prostory.

PN 029283 - vychází z mezinárodní normy ISO 3601 a respektuje DIN 3771
- řeší jednotnou mezinárodní rozměrovou řadu O-kroužků, která je podmínkou pro unifikované zástavbové prostory

Rozměrová řada dle PN

Rozměrová škála O-kroužků dle DIN Rozměrové tolerance O-kroužků pro materiál NBR 70
Průměr průřezu d2 [mm] Tolerance
≤ 1,8 ± 0,08
≤ 2,65 ± 0,09
≤ 3,55 ± 0,10
≤ 5,3 ± 0,13
≤ 7,00 ± 0,15
≤ 8,00 ± 0,16
≤ 10,00 ± 0,18
Vnitřní průměr d1 [mm] Tolerance Vnitřní průměr d1 [mm] Tolerance
0 - 2,5 ± 0,13 56,0 - 58,0 ± 0,52
2,5 - 4,5 ± 0,14 58,0 - 60,0 ± 0,54
4,5 - 6,3 ± 0,15 60,0 - 61,5 ± 0,55
6,3 - 8,5 ± 0,16 61,5 - 63,0 ± 0,56
8,5 - 10,0 ± 0,17 63,0 - 65,0 ± 0,58
10,0 - 11,2 ± 0,18 65,0 - 67,0 ± 0,59
11,2 - 14,0 ± 0,19 67,0 - 69,0 ± 0,61
14,0 - 16,0 ± 0,20 69,0 - 71,0 ± 0,63
16,0 - 18,0 ± 0,21 71,0 - 73,0 ± 0,64
18,0 - 20,0 ± 0,22 73,0 - 75,0 ± 0,66
20,0 - 21,2 ± 0,23 75,0 - 77,5 ± 0,67
21,2 - 23,6 ± 0,24 77,5 - 80,0 ± 0,69
23,6 - 25,0 ± 0,25 80,0 - 82,5 ± 0,71
25,0 - 26,5 ± 0,26 82,5 - 85,0 ± 0,73
26,5 - 28,0 ± 0,28 85,0 - 87,5 ± 0,75
28,0 - 30,0 ± 0,29 87,5 -90,0 ± 0,77
30,0 - 31,5 ± 0,31 90,0 - 92,5 ± 0,79
31,5 - 33,5 ± 0,32 92,5 - 95,0 ± 0,81
33,5 - 34,5 ± 0,33 95,0 - 97,5 ± 0,83
34,5 - 35,5 ± 0,34 97,5 - 100,0 ± 0,84
35,5 - 36,5 ± 0,35 100,0 - 103,0 ± 0,87
36,5 - 37,5 ± 0,36 103,0 -106,0 ± 0,89
37,5 - 38,7 ± 0,37 106,0 - 109,0 ± 0,91
38,7 - 40,0 ± 0,38 109,0 - 112,0 ± 0,93
40,0 - 41,2 ± 0,39 112,0 - 115,0 ± 0,95
41,2 - 42,5 ± 0,40 115,0 - 118,0 ± 0,97
42,5 - 43,7 ± 0,41 118,0 - 122,0 ± 1,00
43,7 - 45,0 ± 0,42 122,0 - 125,0 ± 1,03
45,0 - 46,2 ± 0,43 125,0 - 128,0 ± 1,05
46,2 - 47,5 ± 0,44 128, - 132,0 ± 1,08
47,5 - 48,7 ± 0,45 132,0 - 136,0 ± 1,10
48,7 - 50,0 ± 0,46 136,0 - 140,0 ± 1,13
50,0 - 51,5 ± 0,47 140,0 - 145,0 ± 1,17
51,5 - 53,0 ± 0,48 145,0 - 150,0 ± 1,20
53,0 - 54,5 ± 0,50 150,0 - 155,0 ± 1,24
54,5 - 56,0 ± 0,51 155,0 - 160,0 ± 1,27
160,0 - 165,0 ± 1,31 335,0 - 345,0 ± 2,49
165,0 -170,0 ± 1,34 345,0 - 355,0 ± 2,56
170,0 - 175,0 ± 1,38 355,0 - 365,0 ± 2,62
175,0 - 180,0 ± 1,41 365,0 - 375,0 ± 2,68
180,0 - 185,0 ± 1,44 375,0 - 387,0 ± 2,76
185,0 - 190,0 ± 1,48 387,0 - 400,0 ± 2,84
190,0 - 195,0 ± 1,51 400,0 - 412,0 ± 2,91
195,0 - 200,0 ± 1,55 412,0 - 425,0 ± 2,99
200,0 - 206,0 ± 1,59 425,0 - 437,0 ± 3,07
206,0 - 212,0 ± 1,63 437,0 - 450,0 ± 3,15
212,0 - 218,0 ± 1,67 450,0 - 462,0 ± 3,22
218,0 - 224,0 ± 1,71 462,0 - 475,0 ± 3,30
224,0 - 230,0 ± 1,75 475,0 - 487,0 ± 3,37
230,0 - 236,0 ± 1,79 487,0 - 500,0 ± 3,45
236,0 - 243,0 ± 1,83 500,0 - 515,0 ± 3,54
243,0 - 250,0 ± 1,88 515,0 - 530,0 ± 3,63
250,0 - 258,0 ± 1,93 530,0 - 545,0 ± 3,72
258,0 - 265,0 ± 1,98 545,0 - 560,0 ± 3,81
265,0 - 272,0 ± 2,02 560,0 - 580,0 ± 3,93
272,0 - 280,0 ± 2,08 580,0 - 600,0 ± 4,05
280,0 - 290,0 ± 2,14 600,0 - 615,0 ± 4,13
290,0 - 300,0 ± 2,21 615,0 - 630,0 ± 4,22
300,0 - 307,0 ± 2,25 630,0 - 650,0 ± 4,34
307,0 - 315,0 ± 2,30 650,0 - 670,0 ± 4,46
315,0 - 325,0 ± 2,37

 670,0 -

ca ± 0,7 %
325,0 - 335,0 ± 2,43    
Rozměrová řada dle DIN - 1.možnost
Rozměrová řada dle DIN - 2.možnost
© 2023 VS-Trading spol. s r.o. powered by o-design