English English version

Obkladové kluzné hmoty

Charakteristika materiálu

Fyzikální vlastnosti:

Měrná tíha

3,05 ± 0,05

g/cm3

Absorpce vody

0,01 max

%

Lineární koeficient roztažnosti

6.10-5

1/K

Teplotní vodivost při 20°C

0,8

W/m-K

Mechanické vlastnosti:

Max. tlakové zatížení při 1% deformaci

9,3 N/mm2

Odpor v tahu

17 min. N/mm2

Prodloužení

220 min. %

Elasticita

1000 N/mm2

Tvrdost

Shore 60 ± 5

Teplotní rozsah

Provozní teplota by neměla překročit -40°C až + 80°C. Se stoupající teplotou se zmenšuje tlaková pevnost. Odpovídajícím opatřením k vyrovnání shora uvedeného by byl dostatečný odvod tepla díky mazání.
Je nutno poznamenat, že při krátkodobém zvýšení teploty nenastane zlom materiálu, nýbrž pomalá deformace.

Stálost

Obkladová hmota má velmi dobrou chemickou stálost. Příjem vlhkosti činí maximálně 0,01% a nezapříčiňuje žádné podstatné změny dimenzí. Obkladová hmota je odolná proti chladícím čistícím a mazacím prostředkům.

Protiběžné plochy

Jako protiběžný materiál se používá převážně ocel a litina. Upřednostňují se tvrzené protiběžné plochy a měly by mít tvrdost ca. 60 HRc, litinové povrchy tvrdost ca. 240 HB. Kvalita povrchu protiběžných ploch je velmi důležitá.

Drsnost povrchových ploch

St = Ra = 0,2 - 0,4 μm
GG = Ra  = 0,2 - 0,8 μm

Aby bylo dosaženo co možná nejdelší životnosti, je třeba tuto drsnost dodržovat. Vyšší drsnost způsobuje vyšší opotřebení, zatímco menší drsnost vede k sacímu efektu, který má za následek zvýšené tření.

Upevnění obkladové hmoty

Obkladová hmota se upevňuje lepením na kovové vodící elementy. Obkladová hmota je dodávána již připravená pro lepení.

Příprava kovových lepících ploch

Pro optimální výsledky při lepení obkladové hmoty je rozhodující třískové opracování lepicí plochy. Drsnost povrchových ploch podporuje až do určitého stupně přilnavý účinek lepidla. Dodatečné možnosti zdrsnění povrchových ploch se docílí pískováním a přibroušením brusným papírem (zrnitost 100).

Drsnost povrchu lepicí plochy

Ra  = 0,8 - 3,2 μm

Čištění lepicí plochy
Lepicí plochy musí být před nanesením lepidla velmi důkladně vyčištěny a zbaveny oleje, mazu, prachu a rzi.
Nečistoty je třeba odstranit omytím běžnými odmašťovacími prostředky, jako jsou perchlorethylen, trichlorethylen, aceton atd.

Lepení obkladové hmoty

Lepení obkladové hmoty se má provádět pokud možno v prostorách k tomu určených, normálně temperovaných. Musí být používána dvousložková lepidla s dobrou střihací a trhací pevností. Složky lepidla je třeba po smíchání nanést špachtlí na očištěnou vodící plochu, na to se potom položí obkladová hmota a rovnoměrně přitlačí. Během předepsané doby tuhnutí nesmí být už díly posunovány. Dopracování nastane po ztuhnutí lepidla.

Třískové opracování obkladové hmoty

Nalepená obkladová hmota se dá bez problémů mechanicky obrobit. Jako metody obrábění se používají:

Frézování

Mohou být použity obvyklé frézy. Tyto nástroje skýtají výhodu optimálního odvodu ”třísek” k dosažení vyšších prostojů. Pro sériovou výrobu je třeba nasadit nástroje z HSS.

Broušení

K broušení se doporučují kotouče se střední zrnitostí (36) a nepatrnou tvrdostí (I). Způsob spojení je keramický (ke) nebo pomocí umělé pryskyřice.

Škrábání

Ke škrábání by měly být použity jen nově broušené ostré škrabací nástroje v pérovaném provedení se speciální čepelí, aby škrábaná plocha odpovídala požadované kvalitě povrchu.Škrabání může být provedeno ručně nebo strojově. Pro precizní plochu je požadován stupeň jakosti 2, to odpovídá 14-20 bodům na čtvereční palec. Perfektně škrábaný či vytvarovaný povrch poskytne rovnoměrné vjíždění a vyjíždění mazacího prostředku.

Drsnost povrchu

Optimální jakost povrchu činí u obkladové hmoty po třískovém opracování
Ra  = 0,2 - 0,8 μm

Vytvoření mazacích drážek

Mazací drážky mohou být vytvořeny po frézování, broušení nebo škrabání. Provedení mazacích kapes se řídí podle provozních podmínek. Formy mazacích drážek odpovídají těm v kovových drahách a jsou dány podle DIN 1591.

Chlazení

Chlazení pro všechny metody opracování musí být plánováno jen při vysokých teplotách, např. při broušení nebo vrtání mazacích otvorů. Chladicí prostředky běžné při obrábění kovů jsou dostačující.

Návod k lepení

Pracovní místo, nástroje, pomůcky:
Nalepení obkladové hmoty je nutno provádět v čistém, neprašném okolí. Pracoviště musí být dostatečně větráno. Strojní součásti a hmota spolu nesmí být lepeny vychlazené. Ideální je pracovní teplota ca. +20°C až +23°C při vlhkosti vzduchu až do 55%.

K přilepení hmoty je zapotřebí následujících nástrojů a pomůcek:
- nůž na řezání fólií k uříznutí obkladové hmoty
- upínací prvky a lišty k fixaci a přitlačení (upínací lišty by měly mít stejné rozměry jako ustřižená hmota)
- dózy z umělé hmoty k míchání lepidla
- špachtle (jemně zoubkované a nezoubkované) k nanášení a rovnoměrnému rozdělení lepidla
- štětce a hadry k čištění
- čistící prostředky
- váhu ke zvážení lepidla
- ochranné rukavice

Poznámka: Spáry mohou být při trvalém působení chladicích mazacích látek různě poškozeny. Při extrémním zatížení by měly být spáry chráněny nějakou těsnící hmotou.

Lepidla

Tato tabulka ukazuje jen malý výběr běžných lepidel, která se osvědčila ve spojení s mazacími látkami.

Doporučujeme použít následující lepidlo:

Lepidlo

Směsový poměr

Doba použití

Min. doba tuhnutí

Araldit

Hmotnostní podíly

2 hod.

15 hod.

pryskyřice AW106

100

při 25°C

při 20°C

tužidlo HV 953 U

80

 

 

Příprava lepicích ploch:

Důležitým předpokladem pro kvalitu a trvanlivost slepení je správné opracování povrchu. Drsnost na kovové lepicí ploše by měla činit Ra = 0,8 - 3,2 μm. Při příliš jemně opracovaném povrchu nemůže být dosaženo dostatečného spojení lepidlem.Povrchy musí být kovově čisté a zbavené opalu, rzi, mazu, oleje a ochranných nátěrů. Nečistoty na povrchu je třeba odstranit smirkovým lnem (zrnitost 80-120). K čištění lepicích ploch je třeba použít čisté, savé hadry bez vláken. Je možné vzít též štětce, které nepouští štětiny. Čištění musí být provedeno tak intensivně, až bílý šátek zůstane bílý. Čisticí prostředky jako např. petrolej, čisticí benzín, ředidla atd. se hodí jen k předčištění. Musí být očištěny obě lepicí plochy. Pro konečné čištění mají být použitý čisté

CKW-prostředky:
* trichlorethylen + perchlorethylen
* aceton atd.

FKW-prostředky:
* freon atd.

Průběh lepení

K přilepení obkladové hmoty je zapotřebí dvousložkové lepidlo. Obě složky (pryskyřice a tužidlo) musí být odváženy podle směsového poměru a tak dlouho míchány až vznikne homogenní hmota bez bublinek.
Zpracování lepidla je třeba provést při dodržení doby použití. Proto by se mělo smíchat jen tolik lepidla, kolik může být v průběhu předepsané doby použití zpracováno.
Poznámka: Obě složky je třeba přesně odvážit. Odchylka by neměla činit víc než ± 5%.

Lepidlo je třeba nanést tence pomocí bezzubé špachtle na kovovou povrchovou plochu a jemně zoubkovanou špachtlí rovnoměrně rozetřít. Množství nátěru činí ca. 200 g/m2, přitom vznikne tloušťka vrstvy ca. 0,05 až 0,15 mm.

Poznámka: rovnoměrné nanesení lepidla zabraňuje vnikání vzduchu.
Po natření plochy se obkladová hmota postupně položí začínaje z jedné strany a přitiskne se upínacími prostředky.

Poznámka: k vyrovnání nerovností by měly být použity mezivrstvy z elastických materiálů (gumy).
Kontaktní tlak má být na celé lepící ploše rovnoměrný. Do konce doby použití lepidla by se neměly části proti sobě pohybovat. Doba tuhnutí činí zpravidla 24 hodin při pokojové teplotě (alespoň 20°C). Při vyšší teplotě je doba tuhnutí kratší.

Poznámka: kontaktní tlak má být tak dimenzovaný, aby přebytečné lepidlo rovnoměrně teklo ze spáry.

Následné opracování

Po ztuhnutí lepidla může být obkladová hmota třískově opracována (např. frézováním, broušením, škrabáním.)

© 2023 VS-Trading spol. s r.o. powered by o-design