English English version

Pryžové šňůry

Specifikace materiálů

Hlavním faktorem pro volbu materiálu je tlak, teplota a těsněné médium.

Materiál Teplotní rozsah Použití Tvrdost

NBR
Acrylnitril-Butadien-Kaučuk

- 30 °C + 110 °C

standardní materiál pro hydrauliku a pneumatiku
tlaková kapalina na minerálně-olejové bázi
živočišné a rostlinné oleje a tuky,
těžce zápalné kapaliny, alifatické uhlovodíky (propan, butan, benzín)
silikonové oleje a tuky
voda do +80°C, vzduch, bio-oleje ze syntet. esteru a rostlinných olejů

70

EPDM
Etylen-Propylen-Dien-Kaučuk

- 60 °C + 150 °C

horká voda, pára, brzdová kapalina, mycí prostředky,
alkoholy, ketony, KFZ-chladná voda
těžce zápalné kapaliny na fosforo-kyselinové bázi, organické a anorganické kyseliny a zásady

70

SILIKON

- 70 °C + 230 °

horký vzduch, kyslík, ozon, UV-paprsky,
alifatické motorové a převodovkové oleje, živočišné a rostlinné tuky a oleje, brzdové kapaliny

60

FPM
Fluorkaučuk

- 20 °C + 260 °C

minerální oleje a tuky
alifatické, aromatické a chlorové uhlovodíky,
benzín, super-benzín, diesel-pohonné látky
těžce zápalné kapaliny na fosfát-esterové bázi, silikonové oleje a tuky, kyseliny, louhy

70

Standardní provedení:

materiál NBR 70, FPM 70

Rozměrové tolerance

materiál NBR
průměr šňůry v mm tolerance v mm
1,5 - 2,0 ± 0,2
2,1 - 3,0 ± 0,25
3,1 - 4,0 ± 0,35
4,1 - 6,0 ± 0,4
6,1 - 10,0 ± 0,55
10,1 - 16,0 ± 0,65
16,1 - 24,0 ± 0,85
24,1 - 30,0 ± 1,00
materiál FPM
průměr šňůry v mm tolerance v mm
1,5 - 2,5 ± 0,2
2,6 - 3,0 ± 0,25
3,1 - 6,0 ± 0,3
6,1 - 10,0 ± 0,4
10,1 - 16,0 ± 0,5
16,1 - 25,0 ± 0,7
25,1 - 30,0 ± 0,9
© 2023 VS-Trading spol. s r.o. powered by o-design